ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

สอบวันที่ 26 - 27 ก.ย. 59

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560(งานนับจดนอกเขตเทศบาล)

จำนวน 13 อัตรา เริ่มรับสมัคร วันที่ 15 - 20 กันยายน 2559 วันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน 

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

  • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

  • กิจกรรมวันวิสาขบูชา 20 พฤษภาคม 2559

    กิจกรรมวันวิสาขบูชา 20 พฤษภาคม 2559

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.