• ร่วมงานจัดกิจกรรมนิทรรศการ งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561

    ร่วมงานจัดกิจกรรมนิทรรศการ งานประจำปีและของดีเมือง

  • ร่วมพิธีบวงสรวงงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561

    ร่วมพิธีบวงสรวงงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2

  • ร่วมแถลงข่าวงานประจำปีของดีเมืองน่าน 2561

    ร่วมแถลงข่าวงานประจำปีของดีเมืองน่าน 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55