SIPA กับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฯ

SIPA กับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฯ

 

SIPA พร้อมด้วยสถิติจังหวัดน่าน และประชารัฐสามัคคีน่าน พบรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อนำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล-->รับสมัครตัวแทนผู้ประกอบการในจังหวัดน่าน 40 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการ-เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการขาย

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยเทคนิคน่านมอบริบบิ้นเพื่อไว้อาลัย

วิทยาลัยเทคนิคน่านมอบริบบิ้นเพื่อไว้อาลัย

สำนักงานสถิติจังหวัดน่านขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคนิคน่านมอบริบบิ้น 40 ชื้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานและ

ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ต่างๆทั่วจังหวัดน่าน ติดเพื่อน้อมถวายความอาลัย แด่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • SIPA กับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฯ

    SIPA กับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฯ

  • วิทยาลัยเทคนิคน่านมอบริบบิ้นเพื่อไว้อาลัย

    วิทยาลัยเทคนิคน่านมอบริบบิ้นเพื่อไว้อาลัย

  • สำมะโนอุตสาหกรรม 2560

    สำมะโนอุตสาหกรรม 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.