ประชาสัมพันธ์เน็ตประชารัฐหมู่บ้าน

ประชาสัมพันธ์เน็ตประชารัฐหมู่บ้าน

 

สถิติจังหวัดน่าน ร่วมรายการ คุยท้ายข่าว ถ่ายทอดสดทาง สวท.น่าน

เพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

และ... อ่านเพิ่มเติม...

อบรมดิจิทัล

อบรมดิจิทัล

เน็ตอาสา DTAC อบรมดิจิทัล ให้กับบุคลากรภาครัฐ จังหวัดน่าน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมโครงการเน็ตประชารัฐ

ประชุมโครงการเน็ตประชารัฐ

 

 

คณะทำงานโครงการเน็ตประชารัฐ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลือนโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประชาสัมพันธ์เน็ตประชารัฐหมู่บ้าน

    ประชาสัมพันธ์เน็ตประชารัฐหมู่บ้าน

  • อบรมดิจิทัล

    อบรมดิจิทัล

  • ประชุมโครงการเน็ตประชารัฐ

    ประชุมโครงการเน็ตประชารัฐ

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55