พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

http://www.gad.moi.go.th/nsk-27-05-62-3145-3146-3147.pdf

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างขั้นพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างขั้นพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

 

โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างขั้นพื้นฐานระดับพื้นที่

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน


อ่านเพิ่มเติม...

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540

 

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 

 

http://www.gad.moi.go.th/NSK-61.html

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

  • โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างขั้นพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

    โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างขั้นพื้นฐานระด

  • เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารร

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55