กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

 

ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน พร้อมประชาสัมพันธ์งานโครงการ และผลการสำรวจที่น่าสนใจ

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการงานธุรการให้กับบุคลากร

อบรมการงานธุรการให้กับบุคลากร

 

จัดอบรมงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ ให้บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดน่าน

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

    กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

  • อบรมการงานธุรการให้กับบุคลากร

    อบรมการงานธุรการให้กับบุคลากร

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55