เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของราชการ

Attachments:
Download this file (nsv-17-01-60-191-192_2.pdf)nsv-17-01-60-191-192_2.pdf[ ]2687 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55