• โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2561 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

    โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน วันต้นไม

  • กิจกรรมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี จัดนิทรรศการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ Roadshow ภาคเหนือ (จังหวัดพิษณุโลก – จังหวัดน่าน)

    กิจกรรมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี จ

  • หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 8/2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

    หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั

มอบอุปกรณ์ ICT สำหรับผู้พิการ

 

สถิติจังหวัดน่านส่งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ให้กับนายธีระศักดิ์ วงสวัสดิ์ ในโครงการให้ยืมอุปกรณ์ ICT สำหรับคนพิการ

112

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55