ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ร่วมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน วันที่ 18 ธันวาคม 2560

1fire

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55