ประชาสัมพันธ์เน็ตประชารัฐหมู่บ้าน

 

สถิติจังหวัดน่าน ร่วมรายการ คุยท้ายข่าว ถ่ายทอดสดทาง สวท.น่าน

เพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

และโครงการอื่นๆของสำนักงานสถิติจังหวัดน่าน

20180110180520

20180110180614

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55