• จัดบูธกิจกรรม พร้อมประชาสัมพันธ์และรับสมัครคุณมาดี

    จัดบูธกิจกรรม พร้อมประชาสัมพันธ์และรับสมัครคุณมาดี

  • วันมาฆบูชา

    วันมาฆบูชา

  • “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 4/2563

    “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” คร

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55