ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง : สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน  ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา  ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  55000
โทร. 0-5471-6430  โทรสาร 0-5471-6431
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Web Site : http://nan.nso.go.th

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55