แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 51
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ เขียนโดย admin 46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 375
รับสมัครพนักงานราชการ เขียนโดย admin 271
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 164
โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านเศรษฐกิจ) เขียนโดย admin 143
การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม) เขียนโดย admin 135
แจ้งยุติการแสดงตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เขียนโดย admin 135
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ เขียนโดย admin 56
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย admin 146

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55