แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Infographic สถานการณ์ยาเสพติดน่าน เขียนโดย admin 21
ประชาสัมพันธ์ ป้าย Roll up ประชาสัมพันธ์ การให้บริการขอยืม/ขอรับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนโดย admin 24
ประชาสัมพันธ์ ป้าย Roll up ประชาสัมพันธ์โครงการ "การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ" เขียนโดย admin 22
ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 169
ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 157
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 228
ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 67
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย admin 221
นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย admin 203

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55