• โครงการสำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

    โครงการสำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

  • ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนประชากรและเคหะ​ พ.ศ.2563

    ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนประชากรและเคหะ​ พ.ศ.2563

  • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 9
ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนประชากรและเคหะ​ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 14
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เขียนโดย admin 113
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างขั้นพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 296
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย admin 372
ลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก เขียนโดย admin 402
วันอาสาฬหบูชา เขียนโดย admin 264
โครงการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ เขียนโดย admin 351
การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ เขียนโดย admin 321
การสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร เขียนโดย admin 299

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55