เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540

 

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 

 

http://www.gad.moi.go.th/NSK-61.html

อ่านเพิ่มเติม...

ลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก

ลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก

 

       สำนักงานสถิติจังหวัดน่านขอร่วมรณรงค์ลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจาก พลาสติก

โดยการหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก คัดแยกขยะพลาสติกและสร้างจิตสำนึกที่ดี

ในหน่วงงาน โดบการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารร

  • ลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก

    ลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก

  • วันอาสาฬหบูชา

    วันอาสาฬหบูชา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย admin 52
ลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก เขียนโดย admin 63
วันอาสาฬหบูชา เขียนโดย admin 47
โครงการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ เขียนโดย admin 69
การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ เขียนโดย admin 65
การสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร เขียนโดย admin 60
โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เขียนโดย admin 52
การจัดทำรายงานสถิติจังหวัดน่าน เขียนโดย admin 77
สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 54
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาดิจิทัลอาสาเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 68

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55