• การร่วมงานกิจกรรมงานส้มสีทอง GI น่าน

    การร่วมงานกิจกรรมงานส้มสีทอง GI น่าน

  • ประชาสัมพันธ์การยื่นอุทธรณ์ของผู้มีรายได้น้อย

    ประชาสัมพันธ์การยื่นอุทธรณ์ของผู้มีรายได้น้อย

  • รับเสร็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

    รับเสร็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การร่วมงานกิจกรรมงานส้มสีทอง GI น่าน เขียนโดย admin 41
ประชาสัมพันธ์การยื่นอุทธรณ์ของผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 33
รับเสร็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 35
ประชาสัมพันธ์วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 31
ข่าวการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 28
ท่านสถิติจังหวัดน่านเข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 17
การร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 18
อบรมการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographic เขียนโดย admin 17
การอบรมงานด้านธุรการให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เขียนโดย admin 18
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน เรื่อง "การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ" เขียนโดย admin 18

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55