เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540

 

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 

http://www.gad.moi.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

ลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก

ลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก

 

       สำนักงานสถิติจังหวัดน่านขอร่วมรณรงค์ลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจาก พลาสติก

โดยการหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก คัดแยกขยะพลาสติกและสร้างจิตสำนึกที่ดี

ในหน่วงงาน โดบการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540

    เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารร

  • ลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก

    ลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก

  • วันอาสาฬหบูชา

    วันอาสาฬหบูชา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย admin 15
ลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก เขียนโดย admin 20
วันอาสาฬหบูชา เขียนโดย admin 23
โครงการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ เขียนโดย admin 35
การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ เขียนโดย admin 38
การสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร เขียนโดย admin 38
โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เขียนโดย admin 33
การจัดทำรายงานสถิติจังหวัดน่าน เขียนโดย admin 34
สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 24
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาดิจิทัลอาสาเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 47

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55