• “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 4/2563

    “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” คร

  • โครงการสำรวจ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563

    โครงการสำรวจ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563

  • ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนประชากรและเคหะ​ พ.ศ.2563 อ.เชียงกลาง

    ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนประชากรและเคหะ​ พ.ศ.2563 อ.เช

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันอาสาฬหบูชา เขียนโดย admin 297
โครงการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ เขียนโดย admin 381
การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ เขียนโดย admin 348
การสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร เขียนโดย admin 334
โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เขียนโดย admin 305
การจัดทำรายงานสถิติจังหวัดน่าน เขียนโดย admin 430
สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 342
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาดิจิทัลอาสาเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 309
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะด้านดิจิทัล เขียนโดย admin 361
โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ณ หอประชุม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เขียนโดย admin 374

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55