แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 399
ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนประชากรและเคหะ​ พ.ศ.2563 อ.เชียงกลาง เขียนโดย admin 460
กิจกรรมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร เขียนโดย admin 388
โครงการสำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 436
ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนประชากรและเคหะ​ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 442
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เขียนโดย admin 570
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างขั้นพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 722
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย admin 797
ลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก เขียนโดย admin 955
วันอาสาฬหบูชา เขียนโดย admin 634

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55