แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ เขียนโดย admin 761
การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ เขียนโดย admin 675
การสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร เขียนโดย admin 703
โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เขียนโดย admin 650
การจัดทำรายงานสถิติจังหวัดน่าน เขียนโดย admin 876
สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 663
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาดิจิทัลอาสาเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 625
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะด้านดิจิทัล เขียนโดย admin 696
โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ณ หอประชุม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เขียนโดย admin 757
พิธีเจริญ พระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชะนีนาถ ในราชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 650

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55