แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานสภากาแฟ ณ อาคารโดมแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน เขียนโดย admin 595
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มี โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 638
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 9/2561 เขียนโดย admin 673
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2561 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เขียนโดย admin 687
กิจกรรมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี จัดนิทรรศการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ Roadshow ภาคเหนือ (จังหวัดพิษณุโลก – จังหวัดน่าน) เขียนโดย admin 640
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 8/2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เขียนโดย admin 659
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 704
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 645
ร่วมงาน สภากาแฟ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เขียนโดย admin 594
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างสรรค์รอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่ 6/2561 " ณ อบต.น้ำมวบ ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน เขียนโดย admin 638

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55