• “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 4/2563

    “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” คร

  • โครงการสำรวจ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563

    โครงการสำรวจ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563

  • ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนประชากรและเคหะ​ พ.ศ.2563 อ.เชียงกลาง

    ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนประชากรและเคหะ​ พ.ศ.2563 อ.เช

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographic เขียนโดย admin 310
การอบรมงานด้านธุรการให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เขียนโดย admin 309
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน เรื่อง "การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ" เขียนโดย admin 292
Infographic เล่มรายงานผลความพึงพอใจผู้มารับบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2561 เขียนโดย admin 280
Infographic เล่มรายงานผลความพึงพอใจผู้มารับบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2561 เขียนโดย admin 307
Infographic เล่มรายงานผลความพึงพอใจผู้มารับบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 290
Infographic จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 321
Infographic โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 336
Infographic บทวิเคราะห์ "ฅ น่านนคร 2559" เขียนโดย admin 353
ประชาสัมพันธ์ สรุปแนวทางการดำเนินการโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" เขียนโดย admin 361

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55