แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” เขียนโดย admin 629
งาน สภากาแฟ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย เขียนโดย admin 642
การร่วมงานกิจกรรมงานส้มสีทอง GI น่าน เขียนโดย admin 805
ประชาสัมพันธ์การยื่นอุทธรณ์ของผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 660
รับเสร็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 612
ประชาสัมพันธ์วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 687
ข่าวการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 669
ท่านสถิติจังหวัดน่านเข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 657
การร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 676
อบรมการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographic เขียนโดย admin 637

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55