แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมงานด้านธุรการให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เขียนโดย admin 646
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน เรื่อง "การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ" เขียนโดย admin 610
Infographic เล่มรายงานผลความพึงพอใจผู้มารับบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2561 เขียนโดย admin 602
Infographic เล่มรายงานผลความพึงพอใจผู้มารับบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2561 เขียนโดย admin 647
Infographic เล่มรายงานผลความพึงพอใจผู้มารับบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 653
Infographic จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 658
Infographic โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 681
Infographic บทวิเคราะห์ "ฅ น่านนคร 2559" เขียนโดย admin 689
ประชาสัมพันธ์ สรุปแนวทางการดำเนินการโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" เขียนโดย admin 729
ประชาสัมพันธ์เน็ตประชารัฐหมู่บ้าน เขียนโดย admin 1493

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55